Niejasny zapis o rozwiedzionych przyjęty! Przeszedł dwoma głosami!