„Uroczyste” pasowanie na „homokomandosa”. Absurdalna akcja LGBT w Warszawie