Bp Greger: męczennicy z Peru wytrwali do końca na drodze, którą im Bóg przygotował