17 sierpnia 2017

Tysiące Żydów opuściło kraj zaangażowany w wojnę. Bezpieczeństwa szukają w Izraelu

(Zdjęcie ilustracyjne. fot.copyright (c) Flash90 2014 / FORUM)

Rosja wysunęła się na pozycję lidera, jeśli chodzi o liczbę imigrantów osiedlających się w Izraelu. Wynika to m.in. ze znacznego spadku liczby emigrantów z Ukrainy i Francji.

 

Według danych „Immigrant Today”, w 2016 roku liczba imigrantów wyniosła 27,4 tys. osób. Z Rosji w 2016 roku przyjechało do Izraela prawie 8 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej (17 proc. więcej niż w roku 2015), podczas gdy z Ukrainy 5,7 tys. (20 proc. mniej niż w roku 2015). W 2016 roku na terenie Izraela osiedliło się też ok. 3 tys. obywateli Stanów Zjednoczonych. Inne kraje liczące się w skali imigracji do Izraela to Turcja i Brazylia.

 

Według wypowiedzi ministra absorpcji imigrantów w rządzie Izraela, Ze’ew’a Elkina, po wydarzeniach w 2014 roku na Ukrainie to właśnie znad Dniepru przybywało do Izraela najwięcej imigrantów. Po fali wyjazdów spowodowanych wojną w Donbasie od 2016 roku sytuacja ulega stabilizacji.

 

Wyhamowanie tempa przyjazdu Żydów z Ukrainy miało miejsce w 2016 roku i odbiło się na 12-procentowym spadku całości wszystkich nowych osiedleń w Izraelu. Wcześniej pozycję lidera zajmowała Francja, skąd Żydzi uciekali w obawie przed antysemickimi nastrojami.

 

Z publikacji na portalu „Wiestnik Kawkaza” cytującej ministra Ze’ew’a Elkina, wynika, że wojna rosyjsko – ukraińska w Donbasie nie ma wpływu na postawy i relacje imigrantów z tych dwóch państw, żyjących w Izraelu. Sam minister Elkin, odpowiedzialny za politykę imigracyjną, urodził się w 1971 roku w Charkowie, na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, a do Izraela przybył w 1990 roku.

 

Izrael jest państwem, które od początku swojego istnienia zakłada otwartość na żydowskich repatriantów. W „Deklaracji Niepodległości Izraela” z 1948 roku wpisano nawet, że „państwo Izrael będzie otwarte dla przyjmowania żydowskich repatriantów z krajów ich zamieszkania”.

 

W chwili ogłoszenia niepodległości w 1948 roku Izrael liczył 873 tys. mieszkańców. W kolejnych dekadach liczba obywateli szybko rosła właśnie za sprawą setek tysięcy imigrantów z całego świata.

 

W 1972 roku państwo liczyło już 3,23 mln osób, w 1999 roku 6,2 mln a w 2010 roku 7,75 mln. W 2015 roku populacja Izraela przekroczyła liczbę 8,32 mln osób.

 


JB

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie