29 września 2017

Włochy: jest pierwszy oficjalny plan integracji azylantów

(Zdjęcie ilustracyjne. Credit Image: © Jodi Hilton/NurPhoto via ZUMA Press/FORUM)

Włoski rząd we wtorek przedstawił pierwszy oficjalny plan integracji imigrantów. Zakłada on konieczność nauczenia przybyszy szacunku dla kobiet, włoskich wartości i języka włoskiego.

 

Minister spraw wewnętrznych Marco Minniti przemawiając w Rzymie wskazał, że włoski rząd porozumiał się z Libią i innymi krajami afrykańskimi, które pomogą w zarządzaniu migracją. Jednocześnie Włosi zobowiązali się prowadzić „przyjazną politykę” u siebie poprzez zachęcanie i ułatwianie integracji nowo przybyłych osób.

 

Zamiast koncentrować się na wszystkich migrantach, plan jest skierowany w szczególności do tych, którzy posiadają status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Takich osób we Włoszech jest blisko 75 tys.

 

W zamian za poszanowanie wartości włoskich i aktywną rolę w nowych społecznościach poprzez pracę i wolontariat, imigranci z tej grupy zostaną umieszczeni na liście oczekujących na dom i pracę. Plan został sfinansowany ze środków unijnych i jest koordynowany przez różnych ministrów wraz z lokalnymi władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

 

Migranci, którzy przystąpią do projektu mają zobowiązać się do przestrzegana włoskich wartości określonych w Konstytucji, w tym zasady rozdziału państwa i religii oraz równości płci.

 

Minitti zdefiniował integrację jako „punkt wzajemnej renegocjacji” i powiedział, że „zintegrowany kraj jest bezpieczniejszym krajem”. Rząd włoski zobowiązał się do zapewnienia wolności religijnej i dostępu do „inicjatyw włączających”, ułatwiających integrację imigrantów w społeczeństwie.

 

Będzie zachęcać do „aktywnego obywatelstwa”, na przykład lokalnego wolontariatu lub przynależności do krajowej służby cywilnej oraz zapewni zaplecze niezbędne do socjalizowania się nieletnich, aby nie dopuścić do ich rekrutacji przez dżihadystów, a także „pomoże w walce z islamofobią w społecznościach włoskich.

 

„Nauka języka włoskiego jest prawem, ale także obowiązkiem” dla nowych przybyszów w kraju – stanowi Krajowy Plan Integracji. Imigranci będą zobowiązani do rejestracji i udziału w zajęciach językowych odbywających się w centrach przyjęć azylantów, podczas gdy osoby poniżej 18 roku życia muszą zostać zapisane do włoskich szkół.

 

W zamian państwo uzna kwalifikacje uzyskane w krajach macierzystych migrantów. Rząd włoski udzieli specjalnego wsparcia analfabetom.

 

Rzym zobowiązał się także do rozszerzenia opcji mieszkaniowych dostępnych dla migrantów, gdy opuszczą oni ośrodki dla uchodźców.

 

Plan wzywa do „równomiernego rozmieszczenia” imigrantów w całej Italii, by uniknąć przeludnienia w poszczególnych regionach lub miastach.

 

Bezrobocie pozostaje wysokie we Włoszech w następstwie kryzysu finansowego i dotyka w szczególności cudzoziemców. W nowym planie rząd zobowiązuje się do promowania programów poradnictwa zawodowego, szkoleń i kształcenia dla migrantów oraz oferowania wyspecjalizowanego wsparcia dla szczególnie narażonych grup, zwłaszcza kobiet.

 

Choć opieka zdrowotna jest już przewidziana dla osób ubiegających się o azyl we Włoszech, w ramach nowego planu rząd zobowiązuje się do niesienia szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym grupom przybyszy, zwłaszcza cierpiącym z powodu różnych zaburzeń psychicznych, osobom niepełnosprawnym, kobietom i dziewczynkom okaleczonym wskutek obrzezania oraz ofiarom przemocy seksualnej.

 

 

Źródło: thelocal.it

AS

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie