8 listopada 2021

Zamknięta korona zwieńczona krzyżem. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmiany herbu Polski

(fot. Pixabay)

Ministerstwo Sprawiedliwości wniosło o zmianę herbu Polski na orła w koronie zamkniętej, zwieńczonej krzyżem. „Przywrócenie corona clausa byłoby bez wątpienia nawiązaniem do najlepszych tradycji polskiej państwowości, zaś umieszczenie krzyża emanacją dziedzictwa historycznego zakorzenienia bytu państwa polskiego w kulturze i tradycji chrześcijańskiej Europy”, podkreśla w uzasadnieniu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

„Podnieść należy uwagę dotyczącą uszczegółowienia przepisów projektu ustawy w zakresie zmiany godła Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie również i chorągwi poprzez dodanie do wizerunku orła białego dwóch gładkich kabłąków zwieńczonych złotym globem z krzyżem (tzw. korony zamkniętej). W świetle treści projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej należy zwrócić uwagę na absolutną i uzasadnioną konieczność przywrócenia zamkniętej korony (tzw. corona clausa). Zamknięta korona była obecna na przestrzeni dziejów w historii państwa polskiego. Zamknięta korona (w polskiej oficjalnej symbolice państwowej) była obecna od ok. 1492 r. w większości przejawów wiążących się z działaniem Państwa i monarchy (m.in.: herb, pieczęcie, monety)”, pisze Michał Woś w uzasadnieniu.

Polityk podkreśla przy tym, iż „przywrócenie corona clausa byłoby bez wątpienia nawiązaniem do najlepszych tradycji polskiej państwowości, zaś umieszczenie krzyża emanacją dziedzictwa historycznego zakorzenienia bytu państwa polskiego w kulturze i tradycji chrześcijańskiej Europy”.

Wesprzyj nas już teraz!

„Zamknięcie korony, zgodnie z zasadami heraldyki (tworzenia herbów), stanowi o niezawisłości i suwerenności państwa (dawniej monarchy). Zatem działania mające na celu wprowadzenie do polskiego godła korony zamkniętej nie są zbędnym anachronizmem i pedanterią, a przedsięwzięciem współcześnie jak najbardziej potrzebnym i koniecznym wynikającym zarówno z polskiej tradycji i kultury, jak i najnowszych wydarzeń”, zauważa Woś.

„Odnotowanie w formie i treści symboli narodowych szeroko pojętej suwerenności Polski, w tym m.in. obrazu jej porządku prawnego, w którym najwyższe miejsce zajmuje Konstytucja RP jest wyczekiwaną od upadku systemu komunistycznego i transformacji ustrojowej koniecznością, znajdującą także pośrednie potwierdzenie w ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt: K 3/21), w którym TK orzekł ustanawiając granicę podstaw do ingerencji w polski porządek prawny. Corona clausa to także odzwierciedlenie Zasady suwerenności Narodu. Dlatego istotne jest rozszerzenie regulacji (art. 5 ust. 1 projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej – wzór do ew. wykorzystania przedstawiam w załączeniu) likwidujących w całości, (a nie tylko częściowo) nieadekwatność obowiązujących przepisów w zakresie symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej zarówno biorąc pod uwagę istniejące techniki graficzne, jak również potrzeby w zakresie ich ochrony i użytkowania. Co więcej, należy uczynić także zadość wciąż obowiązującemu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (dot. czci i szacunku należnego symbolom narodowym). W związku z czym, należy odnotować, iż corona clausa, obecna w godle Rzeczypospolitej Obojga Narodów, także w różnych oznakach formacji wojskowych czy symbolach i insygniach polskich rządów powstańczych w czasie zaborów, przywrócona nieprzypadkowo po 123 latach niewoli w godle II RP w latach 1919-1927, wieńcząca głowę Orła Wojskowego Armii Krajowej, a następnie umieszczona w Godle Rzeczypospolitej Polskiej używanym przez Rząd RP na uchodźstwie w latach 1956–1990, jest immanentną częścią polskiej tradycji i kultury oraz odbiciem wielowiekowego dziedzictwa narodowego”, podsumowuje wiceszef resortu sprawiedliwości.

W październiku Ministerstwo Kultury skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz wizerunku orła zmianie miałaby ulec także kolejność zwrotek w hymnie narodowym.

 

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

TK

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(34)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy