6 maja 2012

Benedykt XVI: Kościół wszczepia nas jak gałązki w Paschalną Tajemnicę

(fot. TONY GENTILE / REUTERS / FORUM)

W trakcie rozważania poprzedzającego modlitwę Regina Caeli Ojciec święty zwrócił uwagę wiernych na ewangeliczny obraz winnicy. Wskazuje on na rolę Chrystusa w życiu człowieka i Kościoła.

 

„Ewangelia na dzisiejszą, Piątą Niedzielę Wielkanocną, rozpoczyna się obrazem winnicy: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia” (J 15, 1). W Biblii Izrael jest często porównywany do płodnej winnicy, gdy jest wierna Panu, ale gdy oddala się od Niego, staje się jałowa, niezdolną do wytworzenia tego „wina, co rozwesela serce ludzkie”, jak śpiewa o tym Psalm 104 (103; w. 15). Prawdziwą winnicą Boga, prawdziwym krzewem winnym jest Jezus, który swą ofiarą miłości daje nam zbawienie, otwiera nam drogę, abyśmy stawali się częścią tej winnicy. I tak jak Chrystus trwa w miłości Boga Ojca, tak samo uczniowie, mądrze przycięci przez Słowo Nauczyciela/Mistrza (por. J 15, 2-4), jeśli są głęboko zjednoczeni z Nim, stają się owocnymi winoroślami, które przynoszą plon obfity” – wyjaśniał papież. Dobre dzieła, wypełniane przez wiernych i zasługujące na życie wieczne, posiadają swoje źródło właśnie w osobie Zbawiciela.

 

„W dniu naszego chrztu Kościół wszczepia nas jak gałązki w Paschalną Tajemnicę Jezusa, w samą Jego Osobę. Z tego korzenia otrzymujemy cenny pokarm, aby uczestniczyć w życiu boskim. Tak jak uczniowie, również my przy pomocy pasterzy Kościoła wzrastamy w Winnicy Pańskiej, złączeni Jego miłością. (…) Niezbędne jest nieustanne trwanie w jedności z Jezusem, uzależnienie od Niego, gdyż bez Niego nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5). (…) Prawdziwe „trwanie” w Chrystusie zapewnia skuteczność modlitwy, jak mówi o tym błogosławiony mnich cysterski Gueryk z Igny: „Panie Jezu (…), bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Ty bowiem jesteś prawdziwym ogrodnikiem, twórcą, tym, który uprawia i strzeże swego ogrodu, który sadzisz swoim słowem, nawadniasz swym duchem, sprawiasz, że wzrasta swoją mocą”.

 

Ojciec święty wezwał wiernych do troski o duchową jedność ze Zbawcą, do wzrastania dzięki modlitwie, sakramentom i praktykowaniu miłości bliźniego. By za wstawiennictwem Matki Bożej podejmowane działania miały  swój początek i swoje spełnienie w Chrystusie.

 

KAI

mat

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie