Gatesowie się rozwodzą. Zapewniają, że nie wpłynie to na ich działalność „filantropijną”