Stabilne rodziny rzadko korzystają z pomocy socjalnej