Formułowali nieprawdziwe zarzuty wobec rodziców sześciorga dzieci. Teraz staną przed sądem