Watykanista o groźbie schizmy i „wielkiej manipulacji proceduralnej podczas synodu”