„Unia Europejska nie troszczy się o los chrześcijan na Bliskim Wschodzie”