Kard. George Pell: Nie możemy zmieniać nauki Chrystusa. Musimy jej strzec i głosić ją w całej pełni