13 września 2021

Satanista-prowokator Adam D., którego sprawę o znieważenie wizerunku Matki Bożej umorzył niedawno Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, jeszcze nie może czuć się bezkarny. Stołeczna prokuratura nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem i złożyła zażalenie.

 

Pierwotnie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał wyrok nakazowy, zgodnie z którym Darski miał zapłacić 3,5 tysiąca złotych grzywny. Na serwisie społecznościowym zamieścił on fotografię buta depczącego zniszczony obraz Maryjny. Symboliczna kara nie zadowoliła prokuratury, która kierując sprawę do sądu wskazywała między innymi na pogardliwy charakter gestu uwiecznionego na zdjęciu opatrzonym komentarzem. Odwołał się od wyroku jednak także sam bluźnierca.

Wesprzyj nas już teraz!

 

18 sierpnia ten sam sąd… umorzył postępowanie. Decyzja zapadła bez udziału prokuratora ani zeznań  świadków. „W ocenie Sądu, jeżeli pokrzywdzony sam dąży do obejrzenia treści, w sytuacji gdy ma świadomość z jakimi treściami może się zapoznać, zasada, w myśl której Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda), powinna być respektowana” – opisywał portal wPolityce.pl.

 

„Sąd przyjął, że podkreślenia wymaga, iż istotą przestępstwa z art. 196 k.k. jest to, że  pokrzywdzony, którego uczucia zostały obrażone przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej winien niejako bezpośrednio doznać tej obrazy” – uznał sąd.

 

„W realiach przedmiotowej sprawy przekaz, który mógł znieważać przedmiot czci religijnej, a co  za tym idzie obrazić uczucia religijne innych osób, został zamieszczony w środkach przekazu i internecie na stronie należącej do oskarżonego, dostępnej dla określonej grupy osób, które mogły się z nim zapoznać po przeczytaniu klauzuli informacyjnej o treści: Treści prezentowane na tym profilu mogą obrazić Twoje uczucia religijne i inne. Jeśli nie chcesz aby tak się stało, przestań mnie obserwować. Klauzula ta wskazuje, że oskarżony nie działał z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym obrażenia uczuć religijnych innych osób. Oskarżony był przekonany, że miejsce, w którym dokonał wpisu, jest dostępne dla osób, które godzą się na zamieszczanie kontrowersyjnych, antyreligijnych treści, oraz, że pozostałe, chcąc uniknąć kontaktu z  takimi treściami, na profil ten nie wejdą” – napisał sąd.

 

W poniedziałek okazało się, ze sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Jak poinformował prokurator Marek Skrzetuski, „Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała w piątek (10 września) do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z 18 sierpnia 2021 roku o umorzeniu postępowania przeciwko Adamowi D., oskarżonemu o czyn z art. 196 Kodeksu karnego”.

 

Prokuratura Okręgowa uznała, że sąd dopuścił się daleko idącego błędu w ustaleniach. Chodzi o przekonanie, że zanim pokrzywdzeni obejrzeli fotografię będącą przyczyną pozwu, musieli zapoznać się z „klauzulą informacyjną” ostrzegającą przed bluźnierczymi treściami.

 

„Tymczasem przedmiotowa klauzula znajdowała się w odrębnej zakładce, która nie musiała być wyświetlona przed zapoznaniem się z treścią zdjęcia, zaś samo zdjęcie udostępnione było nie w zamkniętej grupie, do której dostęp byłby ograniczony, ale publicznie” – podkreślił prokurator.

 

„(…) nie budzi zatem wątpliwości, że zapoznanie się z udostępnianymi przez Adama D. treściami, w tym przedmiotowym zdjęciem, nie było warunkowane uprzednim zapoznaniem się ze wskazaną klauzulą” – dodał Marek Skrzetuski.

 

Prokuratura uznała za wątpliwe, iż oskarżony nie chciał obrazić uczuć religijnych innych osób, skoro nie ograniczył w żaden sposób dostępu do zamieszczonych treści.

 

„(…) w treści zapadłego postanowienia wprost odwołano się do poprzednich orzeczeń sądowych dotyczących wcześniejszych zachowań oskarżonego Adama D., co tylko potwierdza, że jego zachowania w tym zakresie mają charakter powtarzalny, a oskarżony doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zamieszczane przez niego treści mogą obrażać uczucia religijne innych osób” – przeczytać możemy w zażaleniu.

 

Prokuratura Okręgowa chce by Sąd Okręgowy uchylił postanowienie niższej instancji i przekazał ją do ponownego rozpoznania.

 

Źródła: RadioMaryja.pl, wPolityce.pl

 

RoM

 

 

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(7)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie