„Solidarność” na Uniwersytecie Opolskim: NIE dla ideologii gender na uczelni