29 sierpnia 2012

Turcy chcą dominować w Niemczech

(fot. Mbdortmund / commons.wikimedia.org, licencja cc)

Niemal połowa wszystkich Turków mieszkających w Niemczech ma nadzieję, że w przyszłości w Niemczech będzie więcej muzułmanów niż chrześcijan – tak wynika z najnowszego badania poświęconego turecko-niemieckim wartościom i postawom. Islam staje się coraz ważniejszy w hierarchii wartości Turków w Niemczech, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

 

103-stronicowy dokument poświęcony wartościom niemiecko-tureckim został przygotowany wspólnie przez berliński instytut INFO i ośrodek badania opinii publicznej w Antalya. Podobne analizy przeprowadzono w latach 2009 i 2010. Badaniem objęto przedstawicieli młodego pokolenia, jak również Turków zamieszkujących Niemcy od co najmniej 30 lat.

15 proc. ankietowanych imigrantów tureckich uważa, że Niemcy są ich domem. W 2009 r. tak twierdziło 21 proc. Turków, w 2010 – 18 proc. Tureccy emigranci podkreślali także, że obecnie głównym powodem migracji nie jest chęć poprawienia warunków bytowych lecz poślubienia partnera mieszkającego w Niemczech. Ponad połowa badanych kobiet tureckich powiedziała, że przeniosła się do Niemiec z tego właśnie powodu.

 

Zdecydowana większość ankietowanych Turków przyznała, że głosuje głównie na przedstawicieli partii lewicowych i skrajnie lewicowych (odpowiedziało tak 80 proc. ankietowanych). Prawie wszyscy Turcy przyznali, że absolutnie konieczne jest dla nich zachowanie tureckiej tożsamości. Jednocześnie 87 proc. ankietowanych stwierdziło, że uważają, iż społeczeństwo niemieckie powinno bardziej starać się poznać i szanować zwyczaje oraz tradycje tureckich imigrantów.

 

46 proc. Turków manadzieję, że pewnego dnia Niemcy będzie zamieszkiwać więcej muzułmanów niż chrześcijan. Ponad połowa Turków (55proc.) uważa, że Niemcy powinny budować więcej meczetów. 63 proc. Turków w wieku od 15 do 29 lat aprobuje radykalne kampanie islamistów.

 

Autorzy badań twierdzą, że dane te odzwierciedlają rosnącą rolę islamu wśród młodszego pokolenia. Badania te potwierdzają tezy zawarte w studium wydanym przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych w marcu 2012, które pokazało, że 48 proc. imigrantów tureckich opowiada się za separacją i odrzuceniem dominującej kultury niemieckiej.

 

 

Źródło: GatestoneInstitute, AS.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie